Home Regulamin

Regulamin

REGULAMIN OG脫LNY PORTALU MOTOPIASECZNO.PL

Postanowienia og贸lne regulaminu.

1. Portal www.motopiaseczno.pl (dalej nazywany: 鈥淧ortal鈥) obs艂ugiwany jest przez firm臋 ZELOS 艁ukasz Cabaj z siedzib膮 w Piasecznie 05-501, ul. Wita Stwosza 6 (zwanego dalej: 鈥渕otopiaseczno.pl鈥).
2. Portal prezentuje tre艣ci informacyjne dotycz膮ce spraw zwi膮zanych z聽motoryzacj膮 zwi膮zan膮 lokalizacyjnie z powiatem piaseczy艅skim oraz tre艣ci o charakterze informacyjnym dotycz膮ce motoryzacji, infrastruktury, zdarze艅 drogowych i wydarze艅 motoryzacyjnych.
3. Ka偶dy z U偶ytkownik贸w Portalu wyra偶a zgod臋 na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejszy regulamin. Regulamin dost臋pny jest pod adresem http://www.motopiaseczno.pl/regulamin-portalu
4. Prawem w艂a艣ciwym dla wszystkich stosunk贸w prawnych wynikaj膮cych z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory b臋d膮 rozstrzygane przez w艂a艣ciwe polskie s膮dy powszechne.

Prawa i obowi膮zki U偶ytkownik贸w.

1. Korzystaj膮c z Portalu, U偶ytkownicy Portalu s膮 zobowi膮zani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odpowiednich przepis贸w prawa.聽 Zakazane jest dostarczanie przez U偶ytkownik贸w Portalu tre艣ci o charakterze bezprawnym.
2. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udost臋pniania us艂ug Portalu oraz usuwania tre艣ci umieszczonych przez U偶ytkownika w przypadku naruszenia przez niego przepis贸w prawa, niniejszego regulaminu lub regulamin贸w poszczeg贸lnych us艂ug, rozpowszechniania tre艣ci rasistowskie, faszystowskie, propaguj膮ce przemoc, wzywaj膮ce do nienawi艣ci na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym oraz wszelkich tre艣ci pornograficznych, dzia艂aj膮cych na szkod臋 innych U偶ytkownik贸w Portalu lub U偶ytkownik贸w sieci Internet.
3. Polityka prywatno艣ci U偶ytkownik贸w korzystaj膮cych z us艂ug udost臋pnianych w ramach Portalu okre艣lona jest w Polityce Prywatno艣ci dost臋pnej pod adresem http://www.motopiaseczno.pl/polityka-prywatnosci

Odpowiedzialno艣膰 Portalu.

1. motopiaseczno.pl nie gwarantuje nieprzerwanej i niezak艂贸conej dost臋pno艣ci us艂ug oferowanych przez Portal, zastrzegaj膮c sobie prawo do przerw wynikaj膮cych z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami, kl臋skami 偶ywio艂owymi itp.
2. motopiaseczno.pl dok艂ada stara艅 aby tre艣ci umieszczone na Portalu by艂y wysokiej tre艣ci merytorycznej, zwracaj膮c si臋 o publikacje do specjalist贸w z danej dziedziny dzia艂aj膮cych na terenie powiatu piaseczy艅skiego. Zamieszczone wiadomo艣ci lokalne otrzymujemy z oficjalnych 藕r贸de艂 samorz膮dowych. Informacje pozosta艂e jak artyku艂y, prezentacje firm i us艂ug, rozk艂ady jazdy etc. otrzymujemy od os贸b i firm zainteresowanych ich publikacj膮. Pomimo dobrej woli nie jeste艣my w stanie zweryfikowa膰 wszystkich tych informacji i polegamy tu na wiedzy os贸b dostarczaj膮cych nam dane tre艣ci, dlatego te偶 nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Portalu.
3. motopiaseczno.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 reklam zamieszczanych w Portalu oraz za wszelkie tre艣ci pochodz膮ce od i rozpowszechniane w Portalu przez u偶ytkownik贸w Portalu.
4. motopiaseczno.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u szk贸d spowodowanych dzia艂aniami lub zaniechaniami U偶ytkownik贸w Portalu, w szczeg贸lno艣ci za korzystanie przez nich z Portalu w spos贸b niezgodny z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, niniejszym regulaminem lub regulaminami poszczeg贸lnych us艂ug.

5. motopiaseczno.pl nie udost臋pnia danych U偶ytkownik贸w osobom trzecim, za wyj膮tkiem organ贸w pa艅stwowych posiadaj膮cych odpowiednie uprawnienia. W przypadku gdy otrzymamy informacj臋, i偶 tre艣ci zamieszczone przez U偶ytkownika godz膮 w interesy b膮d藕 dobre imi臋 os贸b trzecich Portal dok艂ada stara艅 by informacj臋 o zaistnia艂ym fakcie przekaza膰 U偶ytkownikowi Portalu. W wyj膮tkowych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zablokowania spornych tre艣ci do czasu wyja艣nienia sprawy przez strony.
6. motopiaseczno.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣ci otrzymywane i wysy艂ane przez U偶ytkownik贸w Portalu za po艣rednictwem sieci Internet.

Szczeg贸艂owe warunki korzystania z us艂ug udost臋pnianych w ramach Portalu.

1. Korzystanie z niekt贸rych us艂ug oferowanych w ramach Portalu mo偶e odbywa膰 si臋 w oparciu o聽 odr臋bne, szczeg贸艂owe regulaminy, cenniki,聽 zakresy i parametry us艂ug.
2. U偶ytkownik informowany jest, zapoznaje si臋 i przed skorzystaniem z us艂ugi proszony jest o zaakceptowanie regulaminu szczeg贸艂owego. Regulaminy te, w obr臋bie us艂ug kt贸rych dotycz膮 maj膮 pierwsze艅stwo zastosowania.

Ochrona praw autorskich.

1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego poszczeg贸lnych element贸w (w tym modyfikacji oprogramowania, uk艂adu graficznego, element贸w graficznych, baz danych), za wyj膮tkiem tre艣ci pochodz膮cych od i rozpowszechnianych przez U偶ytkownik贸w Portalu, nale偶膮 do motopiaseczno.pl i podlegaj膮 ochronie prawnej wg. odpowiednich przepis贸w prawa.
2. Podczas korzystania z us艂ug Portalu U偶ytkownicy nie nabywaj膮 jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczeg贸lnych element贸w.
3. Bez pisemnej zgody motopiaseczno.pl zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie i rozpowszechnianie tre艣ci pochodz膮cych z Portalu i ich udost臋pnianie poza Portalem.

Pozosta艂e zasady wsp贸艂pracy Portalu z U偶ytkownikami.

1. W kontaktach z Portalem U偶ytkownik powinien kierowa膰 wszelk膮 korespondencj臋 oraz reklamacje na adres poczty elektronicznej info@motopiaseczno.pl聽Odpowiedzi na korespondencie U偶ytkownika kierowane s膮 na adres mailowy podany przez U偶ytkownika.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 01.04.2014 roku, Portal zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 modyfikacji niniejszego regulaminu. U偶ytkownik Portalu zobowi膮zany jest do bie偶膮cego zapoznawania si臋 ze zmianami regulaminu.
4. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udost臋pniania lub wprowadzania zmian us艂ug udost臋pnianych w ramach Portalu, o czym ka偶dorazowo informowa膰 b臋dziemy na stronach Portalu.

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA WIZYT脫WEK FIRM

Szczeg贸艂owy regulamin zamieszczania wizyt贸wek firm.

1. Wizyt贸wk臋 firmy mo偶e za艂o偶y膰 ka偶da osoba posiadaj膮ca, b膮d藕 reprezentuj膮ca, firm臋 posiadaj膮c膮 siedzib臋 na terenie powiatu piaseczy艅skiego.
2. Za艂o偶enie wizyt贸wki firmy jest dobrowolne.
3. Wizyt贸wki firm publikowane s膮 na 艂amach portalu www.motopiaseczno.pl
4. Wype艂nienie i przes艂anie formularza z wizyt贸wk膮 firmy jest jednoznaczne z wyra偶eniem zgody na publikacj臋 wymienionych w niej danych.
5. W przypadku wyra偶enia zgody na dodanie firmy do katalogu firm dzia艂aj膮cych na terenie powiatu piaseczy艅skiego (us艂uga bezp艂atna), informacje dodawane s膮 zgodnie z jego regulaminem.
6. Podane w wizyt贸wce firmy adresy mailowe nie s膮 publikowane na portalu, s艂u偶膮 do kontaktu z osob膮 przesy艂aj膮c膮 zg艂oszenie.
7. W przypadku ch臋ci uzupe艂nienia lub skasowania danych z ankiety prosimy o kontakt mailowy na adres聽info@motopiaseczno.pl

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM

Szczeg贸艂owy regulamin zamieszczania reklam.

1. Reklama jest publikowana na 艂amach portalu odp艂atnie.
2. Reklama publikowana jest w odpowiedniej zak艂adce na portalu powi膮zanej tematycznie z profilem dzia艂alno艣ci reklamowanej firmy.
3. Zamieszczenie reklamy na portalu jest jednoznaczne z wyra偶eniem zgody na publikacj臋 danych Pa艅stwa firmy.
6. W przypadku wyra偶enia zgody na dodanie firmy do katalogu firm dzia艂aj膮cych na terenie powiatu piaseczy艅skiego (us艂uga bezp艂atna), informacje dodawane s膮 zgodnie z jego regulaminem.
7. W przypadku ch臋ci uzupe艂nienia lub skasowania danych z artyku艂u prosimy o kontakt mailowy na adres聽info@motopiaseczno.pl

Copyright: motopiaseczno.pl

Comments are closed.