Home MotoInfo [Powiat] [PIASECZNO] Trwaj膮 rozmowy ws. skrzy偶owania przy Laminie.

[PIASECZNO] Trwaj膮 rozmowy ws. skrzy偶owania przy Laminie.

Mo偶liwo艣膰 komentowania [PIASECZNO] Trwaj膮 rozmowy ws. skrzy偶owania przy Laminie. zosta艂a wy艂膮czona
0
1,979

13 wrze艣nia 2016 roku podczas spotkania z przedstawicielami GDDKiA Gmina przedstawi propozycje przebudowy skrzy偶owa艅 drogi krajowej nr 79 z ulicami Okulickiego i Chyliczkowsk膮.

Podczas czerwcowego spotkania przedstawicieli Gminy Piaseczno z dyrekcj膮 oddzia艂u warszawskiego GDDKiA oraz dyrekcj膮 MZDW i zarz膮dem Powiatu Piaseczy艅skiego przeanalizowano mo偶liwo艣ci przebudowy najbardziej newralgicznych komunikacyjnie skrzy偶owa艅 dr贸g lokalnych z drog膮 krajow膮 nr 79. GDDKiA przedstawi艂a swoje najbli偶sze plany poprawy p艂ynno艣ci ruchu oraz bezpiecze艅stwa na skrzy偶owaniu DK 79 z ul. Okulickiego i Chyliczkowsk膮, a dyrekcja MZDW poinformowa艂a m.in. o przygotowaniach do realizacji przebudowy drogi wojew贸dzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Mleczarskiej do Julianowskiej. Niestety inwestycja ta nie obejmuje skrzy偶owania z DK 79. O ile nie zmieni si臋 sytuacja finansowa wojew贸dztwa to rozpocz臋cie przebudowy DW 721 mo偶liwe b臋dzie w 2017 r. a zako艅czenie w 2019 r. Koszt przebudowy tego dwukilometrowego odcinka szacowany jest na blisko 44 mln z艂. Projekt zak艂ada wykonanie dwujezdniowej drogi wraz z ci膮giem pieszo-rowerowym, chodnikami i zjazdami do wszystkich posesji.

– Skrzy偶owania ul. Pu艂awskiej z Okulickiego oraz Armii Krajowej z Chyliczkowsk膮 s膮 dla nas kluczowe – m贸wi burmistrz Zdzis艂aw Lis. 鈥 Na spotkaniu dowiedzieli艣my si臋, 偶e budowa estakad za kilkadziesi膮t milion贸w z艂otych jest niemo偶liwa w najbli偶szym horyzoncie czasowym. Generalna Dyrekcja zabezpieczy艂a jedynie 4,2 mln z艂 na drobne korekty, kt贸re maj膮 poprawi膰 p艂ynno艣膰 ruchu na tych skrzy偶owaniach. Takie rozwi膮zanie nas nie zadawala, dlatego zaproponowali艣my wsparcie finansowe gminy, podobn膮 deklaracj臋 z艂o偶y艂 te偶 powiat i chcemy przekona膰 GDDKiA, 偶e zgodnie z przygotowan膮 przez nas koncepcj膮 za ok. 12 mln z艂 mo偶na przebudowa膰 skrzy偶owania ju偶 w przysz艂ym roku. Co prawda bez estakad, ale z takimi rozwi膮zaniami, kt贸re znacz膮co zmieni膮 komfort jazdy i bezpiecze艅stwo drogowe w tym rejonie 鈥 przekonuje burmistrz. Sprawa dok艂adnego podzia艂u koszt贸w b臋dzie omawiana podczas najbli偶szego spotkania z GDDKiA.

Podczas czerwcowego spotkania zdecydowano r贸wnie偶 o powo艂aniu zespo艂u roboczego sk艂adaj膮cego si臋 z przedstawicieli Gminy Piaseczno, Powiatu, MZDW, GDDKiA i przedsi臋biorc贸w z rejonu skrzy偶owania DK79 z ul. Okulickiego. Zesp贸艂 ma za zadanie przygotowanie rozwi膮za艅 komunikacyjnych w obr臋bie skrzy偶owa艅 z ul. Chyliczkowsk膮 i Okulickiego, kt贸re przy uwzgl臋dnieniu docelowych plan贸w przebudowy tych skrzy偶owa艅 wprowadzi艂yby tymczasowe rozwi膮zania poprawiaj膮ce p艂ynno艣膰 i bezpiecze艅stwo ruchu drogowego.

Gmina zleci艂a wykonanie analizy mo偶liwo艣ci usprawnienia funkcjonowania uk艂adu dr贸g lokalnych z DK 79 z wykorzystaniem element贸w rozwi膮za艅 projektowych przewidzianych w latach ubieg艂ych przez GDDKiA w planach docelowej rozbudowy Drogi Krajowej nr 79. W wyniku tego dzia艂ania powsta艂 dokument, kt贸ry stanowi dla nas podstaw臋 do dalszych rozm贸w z Generalna Dyrekcj膮. Ze szczeg贸艂ami rozwi膮za艅 technicznych zapozna膰 si臋 mo偶na klikaj膮c na rysunki.

mapa
Propozycja rozwi膮za艅 komunikacyjnych dla skrzy偶owania DK 79 z ul. Okulickiego w Piasecznie. Rys. Eurostrada Sp z o.o.

Skrzy偶owanie DK 79 z ul. Okulickiego

Autor analizy 鈥 Biuro Projektowo Konsultingowe EUROSTRADA Sp. z o.o. dla poprawy p艂ynno艣ci ruchu na samym skrzy偶owaniu proponuje poszerzenie ul. Pu艂awskiej od ul. Energetycznej o trzeci dodatkowy pas ruchu w obu kierunkach poprzez wykorzystanie pasa oddzielaj膮cego jezdnie. Z uwzgl臋dnieniem w艂膮czenia do ul. Pu艂awskiej ruchu pojazd贸w z ul. Syrenki. Propozycje te w wi臋kszo艣ci zgodne s膮 z docelowymi rozwi膮zaniami GDDKiA. W obr臋bie samego skrzy偶owania projekt zak艂ada wyd艂u偶enie istniej膮cego oraz wykonanie dodatkowego lewoskr臋tu jad膮c z Warszawy w kierunku Konstancina-Jeziorny. Takie same rozwi膮zanie czyli dwa pasy do lewoskr臋tu przewidziano z kierunku po艂udniowego jad膮c od G贸ry Kalwarii w kierunku Lesznowoli (obecnie jest tylko jeden kr贸tki pas lewoskr臋tu na obydwu kierunkach). Dodatkowo jad膮c z kierunku G贸ry Kalwarii propozycja zak艂ada powstanie prawoskr臋tu w stron臋 Konstancina a patrz膮c od Warszawy w kierunku Piaseczna na skrzy偶owaniu pojawi si臋 dodatkowy pas do jazdy na wprost z mo偶liwo艣ci膮 odbicia do miasta. Na tym kierunku zachowany r贸wnie偶 ma by膰 by-pass umo偶liwiaj膮cy skr臋t w prawo w kierunku Lesznowoli. Zmiany na DW 721 w obr臋bie skrzy偶owania maj膮 polega膰 na wybudowaniu dw贸ch dodatkowych pas贸w do prawo i lewoskr臋tu, w taki spos贸b, aby docelowo uzyska膰 czteropasowy uk艂ad 鈥 dwa pasy do jazdy na wprost i po jednym w lewo i prawo. Z kierunku zachodniego od strony Lesznowoli nie przewiduje si臋 zmian (trzy pasy 鈥 jeden na wprost i dwa do lewoskr臋tu). W opracowaniu uwzgl臋dniono r贸wnie偶 modyfikacje dzia艂ania sygnalizacji 艣wietlnej i wprowadzenie sterowania kierunkowego podobnego do rozwi膮zania zastosowanego na skrzy偶owaniu z ul. Energetyczn膮. Proponuje si臋 r贸wnie偶 obj臋cie sygnalizacj膮 艣wietln膮 przej艣cia dla pieszych przez ul. Pu艂awsk膮, kt贸re po rozbudowie b臋dzie prowadzi艂o przez cztery pasy ruchu. Sygnalizacja na przej艣ciu powinna by膰 zsynchronizowana z sygnalizacj膮 skrzy偶owania. Zak艂adaj膮c popraw臋 bezpiecze艅stwa ruchu pieszych wzd艂u偶 poszerzonej ul. Pu艂awskiej zaproponowano wykonanie tuneli dla pieszych w istniej膮cym nasypie kolejowym po obu stronach drogi. Takie rozwi膮zanie znacznie zwi臋kszy bezpiecze艅stwo ludzi, kt贸rzy obecnie przechodz膮c pod wiaduktem musz膮 i艣膰 tu偶 przy kraw臋dziach jezdni. Rozwi膮zanie to r贸wnie偶 zgodne jest z docelowymi planami GDDKiA. Jako dodatkowe zadanie uwzgl臋dniaj膮ce potrzeby przedsi臋biorstw ulokowanych na terenie LAMINY zaproponowano w艂膮czenie do ul. Pu艂awskiej drogi serwisowej wykonanej na tym obszarze. Zadanie to nie zosta艂o jednak uwzgl臋dnione w docelowym kosztorysie wykonania inwestycji. Uwzgl臋dniono jedynie jego lokalizacj臋 w proponowanych przebudowach ul. Pu艂awskiej.

mapa2
Propozycja uk艂adu rozwi膮za艅 technicznych dla skrzy偶owania DK 79 z ul. Chyliczkowsk膮. Rys. Eurostrada Sp z o.o.

Skrzy偶owanie DK 79 z ul. Chyliczkowsk膮

Propozycja zak艂ada wprowadzenie nast臋puj膮cych rozwi膮za艅:
鈥 Nale偶y dopu艣ci膰 lewoskr臋t z ul. Armii Krajowej (DK 79) z kierunku Warszawy w ul. Chyliczkowsk膮 鈥 lewoskr臋t odbywa艂by si臋 na oddzielnej sekwencji sygnalizacji 艣wietlnej (obecnie obowi膮zuje zakaz skr臋tu w lewo, kt贸ry jest cz臋sto 艂amany).
鈥 Pozostawienie ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie jako jednokierunkowej 鈥 uwzgl臋dniono przyzwyczajenia kierowc贸w oraz konieczno艣膰 du偶ych modyfikacji uk艂adu drogowego w mie艣cie przy zastosowaniu innego rozwi膮zania.
鈥 Odsuni臋cie wylotu ul. Julianowskiej do ul. Chyliczkowskiej od g艂贸wnego skrzy偶owania o kilkadziesi膮t metr贸w 鈥 takie rozwi膮zanie pozwoli usprawni膰 zjazd ze skrzy偶owania. W propozycji przyj臋to nowy przebieg ul. Julianowskiej zgodny z docelowymi zamierzeniami GDDKiA.
鈥 Likwidacj臋 przystanku na ul. Julianowskiej i ulokowanie go w miejscu docelowym na ul. Chyliczkowskiej.
鈥 Wykonanie dodatkowego pasa prawoskr臋tu z ul. Chyliczkowskiej w ul. Armii Krajowej. Rozwi膮zanie to znacznie zwi臋kszy przepustowo艣膰 skrzy偶owania i u艂atwi wyjazd z miasta.
鈥 Proponuje si臋 zastosowanie dwufazowej sygnalizacji 艣wietlnej z podfaz膮 na lewoskr臋t z Warszawy w kierunku Konstancina.
鈥 Wszystkie powy偶sze propozycje umiejscowione s膮 w liniach rozgraniczaj膮cych przewidzianych Przez GDDKiA pod rozbudow臋 DK 79. Niezb臋dne do przeprowadzenia tej inwestycji nieruchomo艣ci s膮 w trakcie pozyskiwania przez warszawski oddzia艂 GDDKiA.

Szacunkowe koszty

Na koszt przebudowy skrzy偶owania DK 79 z ul. Okulickiego sk艂adaj膮 si臋 nast臋puj膮ce elementy:
鈥 Przebudowa skrzy偶owania 鈥 4,9 mln z艂
鈥 Poszerzenie ul. Pu艂awskiej w obu kierunkach 鈥 3,2 mln
鈥 Budowa tuneli dla pieszych po obu stronach ul. Pu艂awskiej 鈥 1,5 mln z艂 艁膮czny szacunkowy koszt to ok. 9,6 mln z艂. Koszty przebudowy skrzy偶owania DK 79 z ul. Chyliczkowsk膮 uwzgl臋dniaj膮: remont istniej膮cych nawierzchni, poszerzenie dr贸g powiatowych i DK 79, korekt臋 wylotu ul. Julianowskiej, budow臋 wysp dziel膮cych oraz chodnik贸w oraz zmian臋 sygnalizacji 艣wietnej. 艁膮czna kwota przeprowadzenia tej inwestycji to blisko 3,1 mln z艂. 艁膮czny koszt przebudowy obydwu skrzy偶owa艅 to ok. 12,7 mln z艂.

殴r贸d艂o: Urz膮d Miasta i Gminy Piaseczno

Wczytaj wi臋cej powi膮zanych artyku艂贸w
Load More In MotoInfo [Powiat]
Comments are closed.

Przeczytaj r贸wnie偶

[PIASECZNO] Zamieszanie wok贸艂 zamkni臋tego przejazdu kolejowego.

W minion膮 sobot臋, tj. 10 grudnia br. wykonawca remontu torowiska przebiegaj膮cego przez Pia…