Home Regulamin RODO

Regulamin RODO

W zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie 25 maja 2018 roku Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i聽 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych lub RODO), przekazujemy Pa艅stwu nast臋puj膮ce informacje:
1) Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Firma Zelos 艁ukasz Cabaj z siedzib膮 przy ul. Wita Stwosza 6; 05-501 Piaseczno, NIP: 8661540039, REGON: 361690841, dalej zwana Administratorem.
2) Pa艅stwa dane przetwarzane s膮 przez nas w celu realizacji wsp贸艂pracy handlowej, 艣wiadczenia us艂ug oferowanych za po艣rednictwem platformy internetowej oraz 艣wiadczenia us艂ug marketingowych
3) Podanie przez Pa艅stwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak偶e konieczne do w艂a艣ciwej wsp贸艂pracy handlowej oraz korzystania z platformy internetowej.
4) W przypadku za艂o偶enia konta na platformie internetowej nale偶膮cej do Administratora, dane osobowe przetwarzane s膮 w celu realizacji zam贸wie艅 sk艂adanych za pomoc膮 konta na platformie internetowej oraz 艣wiadczenia naszych us艂ug marketingowych
5) Dost臋p do danych osobowych b臋dzie przys艂ugiwa艂 wy艂膮cznie upowa偶nionym osobom, kt贸re b臋d膮 zobowi膮zane na mocy zawartych z Administratorem um贸w do stosowania odpowiednich 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa, aby chroni膰 dane osobowe oraz przetwarza膰 je wy艂膮cznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora
6) Dane b臋d膮 przetwarzane do czasu 艂膮cz膮cej nas z Pa艅stwem umowy i spe艂nienia obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa.
7) Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mo偶e by膰:
a) wyra偶ona dobrowolnie zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
b) konieczno艣膰 przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podj臋cia dzia艂a艅 przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
c) wymogi ustawowe, wynikaj膮ce z wi膮偶膮cych nas przepis贸w prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
d) konieczno艣膰 ochrony naszych prawnie uzasadnionych interes贸w (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
8) Ma Pani/Pan prawo 偶膮dania:
– dost臋pu do swoich danych
– sprostowania
– usuni臋cia
– ograniczenia ich przetwarzania
– wniesienia skargi do Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
W celu realizacji swoich praw mo偶na kontaktowa膰 si臋 z nami:
e-mail:聽info@motopiaseczno.pl
telefon: 794聽746 174

Comments are closed.